Waarom Fietsdock op uw locatie?

FietsDock is smart

Efficiënt en goedkoper

FietsDock maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Dus meer fietsen per m3.

Omdat het systeem volledig automatisch en onbemand is zijn de exploitatiekosten lager.

FietsDock is safe

Opgeruimd en netjes

FietsDock is zowel ondergronds als bovengronds toepasbaar en biedt een directe oplossing voor een opgeruimd straatbeeld.

FietsDock is volledig automatisch, met een minimum aan menselijke handelingen en daardoor veiliger.

FietsDock is simpel

Automatisch sneller

FietsDock maakt gebruik van bewezen technologieën, die al jaren succesvol toegepast worden in de logistieke sector.

FietsDock is modulair en schaalbaar en in iedere vorm mogelijk. Daardoor makkelijk toepasbaar op alle soorten locaties.

Veel fietsen tegelijk

Afhankelijk van de locatie wordt het aantal deuren bepaald voor een snelle doorstroming. Als de machine in enkele seconden de locker wisselt kunnen tegelijkertijd andere deuren en lockers geopend worden en kunnen vele fietsen tegelijk gestald en gehaald worden.

Ruimtebesparend

FietsDock is toepasbaar op alle mogelijke locaties. Van winkelcentra tot stations en van flats tot kantoren, uitgevoerd in iedere denkbare vorm, zoals in glas, met groene wanden of naar eigen inzicht. FietsDock is ruimtebesparend. De lockers worden ‘gestapeld’ en er zijn geen gangpaden nodig. Fiets en fietser zijn gekoppeld. Dus geen diefstal en geen weesfieten.

Business model

Er zijn diverse verdienmodellen mogelijk. Van het vestigen van een FietsDock voorziening tot beheer en exploitatie met aanvullende (hub-)services zoals deelfietsverhuur, fietsreparatie, delivery
en drop-off.

Wilt u meer weten over wat uw business model zou kunnen zijn?

Huidige stallingen zijn niet altijd gebruiksvriendelijk (een fietskelder in gaan, plek zoeken tussen volle rekken, etagerek naar beneden trekken, fiets erin duwen, op slot zetten etc.).

In vergelijking met fietskelders is automatisch fietsparkeren in FietsDock makkelijker, veiliger en sneller voor de fietser.

Compacter en efficiënter voor de eigenaar of beheerder. Lagere exploitatiekosten, lagere investering per fietsplek en meer fietsen per m3.

Fietsparkeren wordt fietsdocken

FietsDock locaties

Rotterdam